استاد مهدی سمندری در سال 1307 در نجف آباد اصفهان و خانواده‌ای متدین چشم به جهان گشودند. ایشان در دامان زنی پاکدامن و فداکار و در سایه پدری که معلم قرآن بود (شغل پدرشان کشاورز بود) رشد کردند. تحصیلات علوم جدید و قدیم را همزمان ادامه داده و مقطع دیپلم را در شهر نجف‌آباد به اتمام رساندند.

با اتمام بخشی از دروس دینی در حوزه علمیه اصفهان برای تحصیلات به حوزه علمیه قم عزیمت نمودند و در آنجا از محضر اساتیدی چون آیت‌الله بروجردی، شیخ مرتضی مطهری، شیخ مرتضی حائری، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله خمینی، آیت‌الله منتظری، علامه طباطبائی، و دیگر اساتید بزرگ بهره بردند.

ایشان مدت سه سال نیز از محضر مهدی الهی قمشه‌ای در مدرسه سپهسالار تهران کسب فیض نمودند و در سال 1336 دوره لیسانس خود را در رشته معقول و منقول در دانشکده الهیات دانشگاه تهران به اتمام رساندند.

ادامه ....

کتاب‌ها

معرفی نکاحات در کل آفرینش

از آنجا كه مسأله نكاح، از مسائل بسيار مهم است كه به آن كمتر توجه شده، و شكلي ديگـربه خود گرفته است، و به گونهاي ديگر به زن نگريسته شده و با او رفتار ميشود، به توفيق الهي قصد بر آن شد كه در اين موضوع بر اساس ريشههاي قرآني …

توضیحات بیشتر »

معرفی کتاب اسرارالصلوه

مقدمه استاد علامه حسنزاده آملي «بسِمْ  اِﷲّاِلِرَّحمْٰن اِلرَِّحيم ،الحْمَدْﷲُِِّ رِ ِّبَ العْٰالمَين» « اتلُْ مُاأوُ إَليِكََْم نالَكْ ِ تِٰابِ و أَق مَاِلصَّلوٰ ةإ نََِّالصَّلوٰة تنَهَْى عنَ اِلفْحَ شْٰاء ِوالَمْنُكْرَ وِ لَذَ ِكرْاﷲُّ ِ أكَبرَْ وُاﷲَّ يعَُلْ مَمُاتصَـْنعَوُن[1]». نمـاز  عبـادت جمعـي دارد، كـه عبـادات تكـويني همـةموجودات از جماد و نبات و …

توضیحات بیشتر »

معرفی تفسیر سوره یوسف قدر و کوثر

«كه بر اساس احسنالقصص يوسف ساعتهاي» ذكر شده در دفتر، عنايت رباني نيمه شبي و سحري بوده است، از پنجشـنبه 5/7/1386، روزآغاز و به ولادت لطف و امام حسن عنايات مجتبي، حضرت نوشت نحـقاﷲ آندر در سـاعت 11نجف آباد سهش نبه ش ب 4/10/1386، همزمان با روز ولادت حضرت مسيح، …

توضیحات بیشتر »

معرفی تفسیر سوره انسان

خداوند سوره‌ي انسان و آيات آن را فرستاد، كه شرح حال انسان را بدهد و انسـان را از شرح حال خودش با خبر كند. اينها همه سرگذ شت خود ماست، كه پروردگـار  عـالم  در قرآن كريم ذكر  ميكند، انشاءاﷲ خداوند تبارك و تعالي شناخت معني قرآن، كه شـرح  حال همهي …

توضیحات بیشتر »

معرفی المهدی

« المهدی » در سال 1336 به عنوان پايان‌نامه ليسانس توسط استاد مهدي سمندري در دانشكده معقول و منقول دانشگاه تهران به زبان عربي نوشته شد. 58 سال بعد، در سال 1394 اين كتاب به فارسي ترجمه و سرانجام در 18 اسـفند  1398 ويرايش و براي فهم بهتر خواننده پاورقي‌هايي …

توضیحات بیشتر »

سه رساله نور ام ابیها رجعت حج

در بخشی از این کتاب میخوانیم: این رساله عنایت خدا به وسیله‌ي جناب استادم حسن‌زاده آملی(روحیفداه) بود که در روستاي ایرا بـا عـده‌اي از دوسـتان به خدمتشان مشّّرف شدیم؛ و ایشان مشوق من در نوشتن این رساله بودند. من در نوشتن سلوك عرفانی و فاطمه شناسی، طفل دبستانی هم نیستم. …

توضیحات بیشتر »